Ceník služeb

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Platné od 1. 2. 2023

Druh výkonuCena v Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300
Vyšetření ke způsobilosti k řízení motorových vozidel (všechny skupiny, řidiči z povolání)500
Vyšetření řidičů po dosažení 65. let věku500
Prohlídka pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)700
Prohlídka při vydání profesního průkazu (svářeč, jeřábník, elektrikář dle vyhlášky č.50, VZV atd.)500
Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu500
Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu300
Vyšetření zdravotní způsobilosti na brigádu100
Vypracování zprávy pro pojišťovnu – dle časové náročnosti700/hod.
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění200
Vyšetření dobrovolného hasiče bez dýchací techniky500
Potvrzení přihlášky ke studiu100
Potvrzení na žádost pacienta200
Vyjádření lékaře pro účely umístění občana do Ústavu sociální péče200
EKG na vlastní žádost200
Stanovení hladiny krevního cukru glukometrem na vlastní žádost50
Test na okultní krvácení na vlastní žádost200
CRP test na vlastní žádost200
INR test na vlastní žádost200
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta100
Odběr krve u nepojištěného pacienta150
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta500
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta300
Vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu včetně odběru krve500
Lázeňský návrh na vlastní žádost500
Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta pro soukromé účely500
Podání infuze200
Kopírování dokumentů (1 strana A4)5

Platné od 1. 11. 2021

Druh výkonuCena v Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300
Vyšetření ke způsobilosti k řízení motorových vozidel (všechny skupiny, řidiči z povolání)500
Vyšetření řidičů po dosažení 65. let věku300
Prohlídka pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)500
Prohlídka při vydání profesního průkazu (svářeč, jeřábník, elektrikář dle vyhlášky č.50, VZV atd.)500
Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu500
Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu300
Vyšetření zdravotní způsobilosti na brigádu100
Vypracování zprávy pro pojišťovnu – dle časové náročnosti600/hod.
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění200
Vyšetření dobrovolného hasiče bez dýchací techniky500
Potvrzení přihlášky ke studiu100
Potvrzení na žádost pacienta150
Vyjádření lékaře pro účely umístění občana do Ústavu sociální péče200
EKG na vlastní žádost200
Stanovení hladiny krevního cukru glukometrem na vlastní žádost50
Test na okultní krvácení na vlastní žádost200
CRP test na vlastní žádost200
INR test na vlastní žádost200
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta100
Odběr krve u nepojištěného pacienta150
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta500
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta300
Vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu včetně odběru krve500
Lázeňský návrh na vlastní žádost400
Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta pro soukromé účely400
Podání infuze200
Kopírování dokumentů (1 strana A4)5